Akt żalu doskonałego

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

Przebieg:
1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.
2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego jeśli możliwe w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę w coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie, Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu

4. Następuje rachunek sumienia w ciszy (Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)
WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO jeśli możliwe w postawie stojącej lub klęczącej.

Chwila ciszy

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Prośby

Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.

Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.

Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

Odmówienie modlitwy Pańskiej:  Ojcze nasz…
Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Bieżące informacje na czas pandemii

Drodzy parafianie i goście!

Msze święte

Celebrowane bez ludu do odwołania w intencjach wyznaczonych.

Nasz kościół jest otwarty codziennie od 7.00 do 17.00.
Adoracja

Codziennie od 15.00 do 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

Sakrament pokuty i pojednania

W soboty i niedziele od 15.00 do 16.00 w zakrystii.

Wezwania do chorych

O każdej porze dnia i nocy.

Pomoc

Dla ludzi chorych, starszych, samotnych – zrobienie zakupów itd. Proszę zgłaszać pod nr 602 368 194.

Wszystkie spotkania parafialne odwołane.

Proszę trwajmy na modlitwie!

Ogłoszenia na Wielki Tydzień

• Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy Msze św. celebrowane o godz. 8.00 i 9.00 bez udziału wiernych.

OBCHODY ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO

• Od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej kościół będzie zamknięty. Liturgia Triduum celebrowana będzie o następujących porach:

• Wielki Czwartek: Msza św. Wieczerzy Pańskiej o 18.30.

• Wielki Piątek: Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga krzyżowa o 15.00, Liturgia Męki Pańskiej o 18.30. 

•  Wielka Sobota: Wigilia Paschalna o 20.00. Nie odbędą się poświęcenia pokarmów wielkanocnych.

• Wszystkie te liturgie będą transmitowane na Facebooku.

• Sprawowanie Sakramentu pokuty i pojednania zawieszone do odwołania. Przypominam, że w obecnej sytuacji wzbudzenie Aktu żalu doskonałego (przez osoby niemające przeszkód, np. pozostawanie w związkach partnerskich) jest podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem oraz, że czas Spowiedzi Wielkanocnej jest przewidziany do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca br.). W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o umówienie się na spowiedź indywidualną telefonicznie lub mailowo.

• Ze względu na niepewną a zarazem dynamiczną sytuację i zdrowy rozsądek, który podpowiada mi, że w Święto Zmartwychwstania Pańskiego sytuacja w naszej Ojczyźnie z racji pandemii wciąż będzie trudna, proszę Was aby nadal pozostać w domu. Jeśli sytuacja uległaby diametralnej zmianie na lepsze, wrócimy do celebracji Eucharystii o stałych godzinach i z udziałem wiernych (do 50 osób). Zakładając trudny scenariusz, Msze św. w Niedzielę Wielkanocną celebrowane będą o godz. 7.00 i o 11.00. Na początku Mszy św. rezurekcyjnej o godz. 7.00 w drzwiach kościoła udzielę sakramentalnego błogosławieństwa całej naszej wspólnocie. Proszę, by wtedy – na głos dzwonów przy zapalonej świecy uklęknąć do wspólnej modlitwy, połączyć się z nami przez transmisję internetową i prosić Zmartwychwstałego Pana o zmiłowanie nad nami wszystkimi. Obydwie Msze św. tego dnia będą transmitowane na Facebooku.

• Decyzja o celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego bez udziału wiernych wynika z mojej obawy iż zachowanie dopuszczalnego limitu osób nie będzie możliwe oraz z troski o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo. Tym bardziej iż, władze państwowe zapowiadają kolejny wzrost zakażeń, trudno jest przewidywać i wyobrazić sobie,, iż za tydzień COVID 19 zniknie i będziemy bezpieczni. Osoby które zamówiły intencję w Wielkanoc i dni następne jeśli bardzo tego pragną mogą uczestniczyć w Eucharystii wg porządku podanego w intencjach na naszej stronie internetowej – jeżeli władze państwowe nie wprowadzą kolejnych „obostrzeń”.

• Porządek celebrowanych Mszy św. podany na stronie internetowej będzie aktualny do momentu ustania zagrożenia epidemicznego w naszej Ojczyźnie. Jeśli władze państwowe ogłoszą ustanie pandemii, niezwłocznie wrócimy do dobrze nam znanego porządku celebrowania Eucharystii.

• Dziękuję wszystkim z całego serca za modlitwę i troskę o swoich duszpasterzy. Trwajmy na modlitwie!

• Dziękuję również za wszystkie wpłaty na zorganizowanie pomocy dla personelu medycznego posługującego w naszych opolskich szpitalach. Ze względu na zapotrzebowanie przedłużamy naszą akcję pomocy medykom i zachęcamy do dalszego wsparcia. Szczegóły na naszym Facebooku.

• W Niedzielę Bożego Miłosierdzia (19 kwietnia) zapraszam Was do udziału w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia, które odbędzie się o 15.00 i będzie transmitowane na Facebooku.