Zbiórka "Na respirator"

Parafia Św. Michała w Opolu-Półwsi organizuje zbiórkę "Na respirator". Ofiary na sprzęt medyczny można przekazywać na konto bankowe parafii. Bank Pekao SA Nr: 70 1240 5178 1111 0010 5312 8343

Spontaniczna akcja naszej parafii "Na respirator" rozwija się. Na godzinę 15:00 w pierwszej dobie akcji zebraliśmy już 16 765 PLN. Za wpłaty serdecznie dziękujemy.

Po konsultacji z dr n. med. Józefem Bojko Ordynatorem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu zmieniamy cele akcji na zgodny z zapotrzebowaniem szpitala. W pierwszej kolejności dla kadry szpitala niezbędne są jednorazowe półmaski z filtrem klasy ffp3, ffp2 i odzież ochronna. Czynimy starania aby już zamówić pierwsze maseczki. Poszukujemy dostawcy. Dołącz do akcji. Ofiary na sprzęt medyczny można przekazywać na konto bankowe parafii.

Bank Pekao SA Nr: 70 1240 5178 1111 0010 5312 8343 w tytule przelewu proszę wpisać "Na respirator".

Zebrane środki przez parafian będą przekazywane na sprzęt medyczny wspierającą walkę z COVID 19. Bądźmy razem. Za wszelkie wsparcie - Bóg zapłać. Nasza akcja potrwa do 06.04.2020.

Akt żalu doskonałego

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

Przebieg:
1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.
2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego jeśli możliwe w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę w coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie, Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu

4. Następuje rachunek sumienia w ciszy (Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)
WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO jeśli możliwe w postawie stojącej lub klęczącej.

Chwila ciszy

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Prośby

Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.

Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.

Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

Odmówienie modlitwy Pańskiej:  Ojcze nasz…
Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.