Ogłoszenia duszpasterskie oraz archiwum

Więcej...

Porządek nabożeństw oraz archwium

Więcej...

Historia naszej parafii oraz naszego kościoła

Więcej...

Protokół sprawozdawczy

urna glosowanieDnia 29 listopada A.D. 2015, Komisja Wyborcza w składzie: Hubert Piechota, Alfred Mainka, Mariusz Ciszewski, Adam Mytiuk, Ks. Proboszcz Rafał Siekierka.

Na podstawie oddanych kart do głosowania przedstawia następujące wyniki wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

1. Baron Robert - 32 głosy,
2. Bazan Marcin - 38 głosów,
3. Bialic Mariusz - 43 głosy,
4. Ciszewski Mariusz - 79 głosów,
5. Cygan Jan - 18 głosów,
6. Cygan Teresa - 36 głosów,
7. Drewniak Alojzy - 29 głosów,
8. Ebisch Krystian - 33 głosy,
9. Korzeniec Teresa - 44 głosy,
10. Kubacki Piotr - 25 głosów,
11. Leluszko Edward - 43 głosy,
12. Mainka Alfred - 48 głosów,
13. Mainka Henryk - 37 głosów,
14. Mytiuk Adam - 33 głosy,
15. Niestrój Waldemar - 42 głosy,
16. Sdzuj Bernard - 17 głosów,
17. Tomczyk Klaudia - 32 głosy,
18. Winiecka Danuta - 52 głosy.

Inauguracja Jubileuszu Miłosierdzia w diecezji opolskiej

Logo rok milosierdziaW uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2015 r., Ojciec Święty Franciszek otworzy w Kościele powszechnym Jubileusz Miłosierdzia, który ma na celu kontemplowanie tajemnicy miłosierdzia, która jest dla nas źródłem radości, pogody i pokoju, jest warunkiem naszego zbawienia (por. Bulla Misericordiae vultus, 2). Papież w liście do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z dn. 1 września 2015 r. wyraził pragnienie, by obchody Roku Świętego były dla wszystkich wierzących «żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne».

Szanując wolę i podzielając to pragnienie Ojca Świętego, chcemy rozpocząć uroczyście Jubileusz Miłosierdzia także w naszej diecezji. Uroczystości inauguracyjne odbędą się na dwóch poziomach: diecezjalnym i rejonowym.
W sobotę 12 grudnia o godz. 10.30 rozpoczniemy inaugurację w kościele stacyjnym oo. Franciszkanów w Opolu, po czym w procesji przejdziemy do katedry, by uroczyście otworzyć jej drzwi jako «diecezjalną bramę miłosierdzia» i sprawować tam Eucharystię. Do udziału w tej uroczystości Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza kapłanów i wiernych całej diecezji, szczególnie zaś księży dziekanów oraz duszpasterzy i parafian z parafii dekanatów Opole i Opole – Szczepanowice.

W niedzielę 13 grudnia uroczystości inauguracyjne odbędą się w czterech kościołach w rejonach duszpasterskich naszej diecezji. Celebracjom inauguracyjnym będą przewodniczyć Księża Biskupi: w rejonie opolskim w poprotestanckim kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krapkowicach o godz. 11.00 - abp Alfons Nossol; w rejonie nyskim w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku o godz. 12.00 – bp Andrzej Czaja; w rejonie kluczborskim w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku o godz. 10.30 - bp Paweł Stobrawa i w rejonie raciborskim w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu o godz. 12.00 – bp Rudolf Pierskała. Na te rejonowe uroczystości Księża Biskupi zapraszają delegacje wszystkich parafii w rejonach, licząc na obecność w nich przede wszystkim pocztów sztandarowych, przedstawicieli Parafialnych Zespołów Caritas, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., wolontariuszy ŚDM oraz nowo wybranych członków Parafialnych Rad Duszpasterskich.
Niech wspólna modlitwa u początku Jubileuszu Miłosierdzia umocni w sercach diecezjan wiarę w Boże Miłosierdzia i pobudzi wyobraźnię miłosierdzia, tak potrzebną Kościołowi i światu.

Zaproszenie na Ekumeniczną Modlitwę Młodych 2015

EMM 2015Drodzy Młodzi Przyjaciele! W naszych diecezjalnych przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży bardzo ważna jest wspólna modlitwa. Kolejnym modlitewnym wydarzeniem na naszej drodze do ŚDM w Krakowie, na które wszystkich Was serdecznie zapraszam, jest Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Spotkajmy się w I Niedzielę Adwentu, 29 listopada 2015 r. o godz. 15.30 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1 razem z młodzieżą i duszpasterzami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, aby się wspólnie modlić za młodych ludzi szczególnie w krajach, gdzie wiara jest prześladowana, prosić Pana Boga o pokój na świecie i jedność w Kościele. Ewangelicznym tematem spotkania będzie jedno z błogosławieństw Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).Błogosławieństwo to jest jednocześnie głównym tematem ostatniego roku przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 r. Ciągle potrzebujemy wolontariuszy, którzy w lipcu 2016 r. razem ze swoimi duszpasterzami przyjmą i ugoszczą w naszej diecezji 6 tys. młodych ludzi z całego świata, dlatego zachęcam Was, abyście szczerze zaangażowali się w wolontariat ŚDM i wszystkie młodzieżowe inicjatywy tego roku przygotowań. Przypomnę, że aktualne informacje o tym, co się dzieje w naszej diecezji w związku z przygotowaniem do ŚDM Kraków 2016, możecie znaleźć na stronie internetowej www.botafe.pl. Korzystajcie też z materiałów formacyjnych zamieszczonych na stronie Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży www.kdm.org.pl. Światowe Dni Młodzieży to wspaniała okazja, aby podjąć wysiłek osobistej i wspólnotowej formacji serca i wiary młodego człowieka i nie chcemy tej okazji zmarnować! Liczę na Was i z serca Wam błogosławię

Wasz biskup
+ Andrzej Czaja

Czuwanie ŚDM

czuwanie sdm 10.2015W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 młodzież i duszpasterze Parafii Św. Michała Archanioła w Opolu Półwsi zapraszają  w piątek 23.10.2015 na comiesięczne czuwanie młodzieżowe. 

W czasie spotkania wspólna modlitwa, konferencja i Msza św. 

Czuwanie rozpocznie się w kościele o godz. 20.00. Zakończenie ok. 22. 00.

Oficjalna modlitwa Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

XV Dzień Papieski

dzien papieski201511 października 2015 roku obchodzić będziemy jubileuszowy XV Dzień Papieski. Hasło Dnia Papieskiego jest w tym roku szczególne: Jan Paweł II – Patron Rodziny. Podążając za nauczaniem Papieża – Polaka stawiamy na rodzinę.
Dzień Papieski przypada także w trakcie odbywającego się w Rzymie Synodu o Rodzinie. Bardzo ważna jest nasza modlitwa w intencjach trwającego Synodu.

Zachęcamy do wsparcia "budowania zywego pomnika św. Jana Pawła II". Przed kościołem zbiórka do puszek na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci i młodzież z ubogich rodzin. „Bóg zapłać” za każdą ofiarę.

Interpretacja hasła Dnia Papieskiego.

Znamienne słowa wypowiedział Ojciec Święty Franciszek w homilii kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r.: „Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera”. Idąc za myślą Ojca Świętego Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, że tegoroczny, XV Dzień Papieski będziemy obchodzili 11 października pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny.

Młodzi dla Katedry

bednarek katedra 2015Centrum ŚDM w diecezji opolskiej współorganizuje z parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu oraz Kapitułą Odnowy Katedry Opolskiej, koncert charytatywny „Młodzi dla Katedry”. Gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek z zespołem. Wystąpi również ks. Jakub Bartczak z Wrocławia – prawdopodobnie najlepszy raper wśród polskich księży i jedyny ksiądz wśród polskich raperów.

Ten wyjątkowy koncert odbędzie się w piątek 25 września o godz. 18.30 na Placu Katedralnym. A będzie wyjątkowy dlatego, że katedra opolska nie tylko należy do najstarszych obiektów Opola, jest perłą średniowiecznej architektury, ale przede wszystkim jest najważniejszym kościołem w diecezji, nazywanym „Matką innych kościołów”.

Niestety mury zewnętrzne kościoła katedralnego od dłuższego czasu wymagają bardzo kosztownej renowacji, na którą potrzeba ok. 20 mln złotych. To bardzo duża kwota, dlatego od marca br. w diecezji opolskiej prowadzone jest dzieło „Odnowy Katedry Opolskiej”. Specjalnie powołana Kapituła podejmuje rozmaite akcje i zachęca do organizowania ciekawych wydarzeń, z których dochód przekazywany jest na remont.

Nasza parafia

  • phoca thumb l 13.06.10 151Miejsca należące: Opole-Półwieś (2400) – ulice: X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, Bierkowicka, Banacha, Ceglana, Cicha, Cmentarna, Daleka, Dobra, Domańskiego do nr 67, Etnografów, Golachowskiego, Jasna, Kotarbińskiego, Kokota, Kolbuszewskiego, Kulczyńskiego, Kurpierza, Lajkonika, Ludowa, Marzanny, Miła, Pancerna, Partyzancka, Pisankowa, Piwowarskiego, Północna, Słowiańska, Spokojna, Sobótki, Taszyckiego, Tatarkiewicza, Wrocławska parzyste od 64 i nieparzyste od 105, Wspólna, Wyglendy, Zamiejska, Zbożowa, Żerkowicka; Bierkowice (300).
  • phoca thumb l 13.06.10 150Pochodzący kapłani: ks. Reinhold Porwol, ks. Ginter Król, ks. Józef Król, ks. Krystian Worbs, ks. Piotr Morciniec, ks. Marcin Worbs, ks. Helmut Piechota, ks. Rafał Hoffmann. Pochodzące siostry zakonne: s. Maria Placydia.
  • phoca thumb l 13.06.10 149Kapłani po 1945: proboszczowie: ks. Wilhelm Goerlich, ks. Paweł Czolkos, ks. Jerzy Kopton, ks. Tadeusz Słocki, ks. Erwin Mateja; wikariusze: ks. Edmund Marek, ks. Oswald Bobrzik, ks. Reinhold Buczek, ks. Ludwik Cudzy, ks. Stanisław Woronowski, ks. Józef Mrocheń, ks. Franciszek Drenda, ks. Marian Czajer, ks. Marek Zając, ks. Romuald Kokoszka, ks. Konrad Glombik, Wojciech Włoch, ks. Grzegorz Juszczyszyn, ks. Marek Sojka.

michal

Modlitwa do Św. Michała Archanioła odmawiana w po Mszy św. w Diecezji Opolskiej

Odmów...

galeria

Tutaj możesz zobaczyć galerię zdjęć z wydarzeń związanych z naszą parafią

Zobacz...

zaklad karny

Naszą opiekę duszpasterską sprawujemy również w Zakładzie Karnym

Zobacz...

2

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia Świętego Michała Opole Półwieś
ul. Domańskiego 4, 45-819 Opole
tel.: 77 4742720, parafia@sw-michal.opole.pl
Nr konta bankowego:  70 1240 5178 1111 0010 5312 8343 Bank Pekao SA

3

Historia

Historia: Parafia powstała w 1937 r. i wydzielona została z par. św. Krzyża w Opolu. Kościół wybudowany staraniem ks. prałata J.Kubisa w latach 1936-37, konsekr. 26 IX 1937 r. przez kard. A. Bertrama. Z parafii wydzielono par. św. Jana Nepomucena w Sławicach i par. bł Czesława w Opolu - Dambonia.

1

Msze św.

W niedziele: 7:30, 9:00, 11:00 oraz 18:00
W tygodniu: 7:00 oraz 18:00

Kancelaria

W okresie wakacyjnym czynna:
w poniedziałki i piątki po porannej i wieczornej Mszy św.
Wezwania do chorego i zgłoszenie pogrzebu o każdej porze.