Więźniowie prowadzili lekcję w Kluczborku

admin włącz . Opublikowano w Zakład Karny

Z inicjatywy kapelana Zakładu Karnego w Opolu ks. Marka Sojki, 29.11.2012r, skazani z opolskiej jednostki wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku.
W trakcie godziny wychowawczej osadzeni wystąpili w roli prowadzących spotkanie. Opowiadali jak negatywne skutki niesie za sobą wstąpienie na drogę przestępstwa. O konsekwencjach, jakie dla ich żon, dzieci, matek przyniosło ich postępowanie, a także smutnej monotonii życia więziennego. Wydaje się, że takie spotkanie - w oparciu o swój wychowawczy kontekst - może przynieść pozytywne aspekty.
Tekst: mjr Ryszard Wójcicki

Więcej w Artykule NTO