Więźniowie prowadzili lekcję w Kluczborku

admin włącz . Opublikowano w Zakład Karny

Z inicjatywy kapelana Zakładu Karnego w Opolu ks. Marka Sojki, 29.11.2012r, skazani z opolskiej jednostki wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku.
W trakcie godziny wychowawczej osadzeni wystąpili w roli prowadzących spotkanie. Opowiadali jak negatywne skutki niesie za sobą wstąpienie na drogę przestępstwa. O konsekwencjach, jakie dla ich żon, dzieci, matek przyniosło ich postępowanie, a także smutnej monotonii życia więziennego. Wydaje się, że takie spotkanie - w oparciu o swój wychowawczy kontekst - może przynieść pozytywne aspekty.
Tekst: mjr Ryszard Wójcicki

Więcej w Artykule NTO

Zakład Karny

admin włącz . Opublikowano w Zakład Karny

Zakład Karny w Opolu jest zakładem karnym dla mężczyzn typu otwartego, przebywają w nim skazani dorośli odbywający karę po raz pierwszy oraz skazani młodociani. Pojemność jednostki wynosi 152 miejsc. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce aktywnie uczestniczą w pracach społecznych na rzecz samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne. Z dniem 3.04.1989 r. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości zniesiono Oddział Zewnętrzny AŚ Opole w Choruli k.Opola, tworząc na jego miejsce Zakład Karny Przejściowy w Choruli. Budynki w Choruli były własnością Cementowni „Odra”. W związku ze zmianami, które zaszły w Polsce, jesienią 1989 r. dla obu stron tj. cementowni i więziennictwa taki stan rzeczy był niezadowalający ze względów ekonomicznych. W związku z powyższym decyzją Dyrektora Generalnego CZZK w dniu 6.08.1990 r. przeniesiono Zakład Karny Przejściowy z Choruli do Opola na ul. Partyzancką 72 do budynków zlikwidowanego Ośrodka Przystosowania Społecznego. We wrześniu roku 1997 Zakład Karny Przejściowy w Opolu w związku ze zmianami kodeksowymi przemianowano na Zakład Karny w Opolu. Nasza jednostka posiada piętrowy pawilon mieszkalny dla skazanych połączony łącznikiem z pawilonem administracyjnym. Kapelanem Zakładu Karnego w Opolu jest ks. Jarosław Staniszewski.

Kolęda w Zakładzie Karnym

admin włącz . Opublikowano w Zakład Karny

6. stycznia w uroczystość "Trzech Króli" w Opolskim Zakładzie Karnym miały miejsce Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda.

Mikołaj w Domu dziecka

admin włącz . Opublikowano w Zakład Karny

6. grudnia, w Dzień Św. Mikołaja, grupa więźniów z opolskiego zakładu karnego wraz z ks. Markiem odwiedziła Dom Dziecka, aby wręczyć im prezenty oraz umilić czas swoim przedstawieniem. Zakupu prezentów dokonali więźniowie wraz uczniami klas 5tej i 6tej z naszej Szkoły Podstawowej. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w tą akcję.

Pielgrzymka na Górę św.Anny

admin włącz . Opublikowano w Zakład Karny

W dniu 28.11.br grupa podopiecznych z Opolskiego Zakładu Karnego wraz z ks.Markiem odbyła pielgrzymkę na Górę św. Anny.

Więcej artykułów…