Historia parafii

Trzeba rozpocząć od pierwszego proboszcza  ks. prałata Józefa Kubisa.
Był proboszczem parafii katedralnej podwyższenia Krzyża św.  Z jego inicjatywy i jego inwencją powstało w Opolu 7 parafii i wybudowano 6 kościołów. Szóstym i ostatnim wybudowanym przez ks. prał. Józefa Kubisa kościołem był właśnie kościół św. Michała w Półwsi. Projektantem świątyni był architekt Anton Makros. Ziemię na budowę kościoła i probostwa podarowali gospodarze z Półwsi: Paul Kandziora i Franz Kolosa.

Budowę rozpoczęto wiosną 1936 roku a zakończono w połowie 1937 roku. 26 września 1937 roku kościół przez konsekrację został oddany Bogu na chwałę ludziom na zbawienny pożytek. Konsekracji kościoła św. Michała dokonał ks. kardynał Adolf Bertram przy uczestnictwie proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża ks. prał. Józefa Kubisa i przyszłego pierwszego proboszcza parafii św. Michała ks. Wilhelma Goerlicha.

W dniu 4 października 1937 roku ks. prał. Kubis dokonał uroczystego wprowadzenia nowego proboszcza ks. Wilhelma Goerlicha. Twórcą organów w kościele była firma braci Biegner z Krnova. Ks. W. Goerlich zadbał o harmonijny i piękny wystrój kościoła, płaskorzeźby bocznych ołtarzy przedstawiające sceny z życia Józefa egipskiego i z życia św. Józefa i Maryi do dziś przyciągają wzrok i zachwycają, podobnie jak Droga Krzyżowa i piękny na drewnie malowany z postaciami apostołów sufit.
Ks. W. Goerlich szykanowany przez władze w 1958 r. wyjechał do Niemiec.

Następnym proboszczem był ks. radca Paweł Czolkos, kochany długoletni duszpasterz. Podczas jego duszpasterzowania wybudowano drewniany barak jako salki do religii - co było w tamtych czasach szykan wyczynem dużym i narażeniem się władzom. Barak służył pięknie do przekazywania ewangelii dzieciom i młodzieży.
Po śmierci ks. prob. Pawła Czolkosa przez półtora roku był proboszczem ks. Jerzy Koptoń, który uporządkował plac kościelny sadząc krzewy i dbając o wygląd zieleni, założył także rynny miedziane na kościele.

Po Jego odejściu w październiku 1983 proboszczem został mianowany ks. Tadeusz Słocki. W okresie 27 lat duszpasterzowania wybudowano dom parafialny, który kilka lat służył nauczaniu religii a do obecnej chwili różnym formom spotkań. W kościele po renowacji witraży zostały wstawione okna zespolone, zmienione presbiterium i ołtarz Mszy św., założona została nowa instalacja elektryczna, malowanie kościoła i renowacja malowideł stropu, generalny remont organów, ogrzewanie wpierw olejowe i obecnie gazowe i granitowa posadzka. Wokół kościoła kostka starobrukowa.

Wszystkie te dzieła to dar pracy i ofiar parafian, z pośród których wielu w różnych formach pracowało i pracuje z poświęceniem dla parafii do dziś. Z parafii pochodzi 8 kaplanów: ks. Radca Reinhold Porwol, + ks. dziekan Ginter Król, ks. Piotr Morciniec – misjonarz na Białorusi, ks. prof. Józef Król, ks. dr. Krystian Worbs, ks. prof. Marcin Worbs, ks. Helmut Piechotta i ks. Rafał Hoffmann – misjonarz w Argentynie.
Parafię odwiedzało wielu misjonarzy i otrzymywali wsparcie materialne i duchowe. Kościół otwarty od porannej Mszy św. o g. 7.00 do wieczornej Mszy św. o g. 18.00 zaprasza na chwilę dobrych spotkań z Jezusem i odpoczynku duchowego przy Nim.