1937 r.

w tym roku postała parafia - wydzielona została z parafii św. Krzyża