Powstanie baraku

Następnym proboszczem był ks. radca Paweł Czolkos, kochany długoletni duszpasterz. Podczas jego duszpasterzowania wybudowano drewniany barak jako salki do religii - co było w tamtych czasach szykan wyczynem dużym i narażeniem się władzom. Barak służył pięknie do przekazywania ewangelii dzieciom i młodzieży. Po śmierci ks. prob. Pawła Czolkosa przez półtora roku był proboszczem ks. Jerzy Koptoń, który uporządkował plac kościelny sadząc krzewy i dbając o wygląd zieleni, założył także rynny miedziane na kościele.