Powstanie parafii

Parafia powstała w 1937 r. i wydzielona została z par. św. Krzyża w Opolu. Kościół wybudowany staraniem ks. parałata J.Kubisa w latach 1936-37, konsekr. 26 IX 1937 r. przez kard. A. Bertrama. Z parafii wydzielono par. św. Jana Nepomucena w Sławicach i par. bł Czesława w Opolu - Dambonia.