Program duszpasterski materiały dla rodzin

W trosce o duchowy rozwój wiernych, na nowy rok duszpasterski - przeżywany pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” - zostały przygotowane dodatkowe materiały formacyjne dla rodzin. Katechezy mają przybliżać świeckim tematykę Kościoła, a jednocześnie umacniać ich więź małżeńską i rodzinną, jak również prowadzić rodziny do coraz większego zaangażowania się w życie Kościoła powszechnego i parafialnego. Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś poszczególnie tematy są jego rozwinięciem. Konspekt składa się z 3 części: wprowadzenia (najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat); „do refleksji” (rozważania pogłębiające nauczanie Kościoła) oraz „zadanie” (konkretna propozycja działań). Materiały są bezpłatne i zostały przygotowane w wersji elektronicznej. Pliki można także udostępnić na stronach internetowych parafii. Katechezy można również wykorzystać jako wkładki do gazetek parafialnych lub ulotki do rozdawania w świątyniach. Mogą też stanowić cenną inspirację podczas spotkań z rodzicami dzieci I-komunijnych i rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami - do pobrania.