Zamysł Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej - słowo bpa Andrzeja Czai

Biskup Opolski mówi o zamyśle Jubileuszu 50-lecia Diecezji Opolskiej, który przeżywany będzie od 14 kwietnia do 20 listopada br.