Podziękowanie Biskupa Opolskiego za zbiórki...

Dzisiaj pragnę Wam serdecznie podziękować za świadectwo chrześcijańskiego humanizmu.

Drodzy Diecezjanie!

w ostatnich miesiącach, dołączając do apelu Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zwróciłem się do Was z prośbą o modlitwę i wsparcie dla bliźnich, którzy cierpią w różnych zakątkach ziemi.

25 lipca br. prosiłem Was o zbiórkę pieniędzy dla osób poszkodowanych przez powodzie w całej Europie, głównie w Niemczech. Na ten cel przekazaliście kwotę 450 tys. złotych.

5 września br. wezwałem Was do udzielenia pomocy uchodźcom z Afganistanu, zwłaszcza tym, którzy przybyli do Polski. Wasza wrażliwość zaowocowała kwotą 300 tys. złotych. Przekazane przez Was sumy należą do największych w kraju.

Dzisiaj pragnę Wam serdecznie podziękować za świadectwo chrześcijańskiego humanizmu, który uznaje w każdym człowieku obraz Boży i pragnie wspierać go w realizacji życia odpowiadającego tej godności. Wasza troska o bliźniego, w swej czystej i bezinteresownej postaci, jest najlepszym świadectwem o Bogu, który jest miłością (por. 1 J 4,8). Za umacnianie tego przekonania w Kościele i w świecie, także w świadomości wyznawców innych religii, wyrażam Wam wdzięczność i z serca błogosławię.

Wasz biskup

+ Andrzej Czaja