Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie