Boże Narodzenie 2019

Bóg się rodzi!

„Świat umiera, a my nawet tego nie zauważamy. Nie zauważamy, że staje się zbiorem rzeczy i wydarzeń, martwą przestrzenią, w której poruszamy się samotni i zagubieni, miotani cudzymi decyzjami, zniewoleni niezrozumiałym fatum, poczuciem bycia igraszką wielkich sił, historii, czy przypadku. Nasza duchowość zanika, albo staje się powierzchowna i rytualna, albo wręcz stajemy się wyznawcami prostych sił fizycznych, społecznych, ekonomicznych, które poruszają nami…” (Olga Tokarczuk).

Niech Nowonarodzone Dziecię ożywi to, co w nas martwe, przygaszone i słabe – tak, by nasze życie było warte życia, a powołanie, niezależnie od tego kim jesteśmy, było warte powołania.

Z darem modlitwy, wdzięczności za wszelkie dobro – Wasi Duszpasterze.