Odwiedziny chorych

Poniżej zamieszczamy terminy, w których będziemy odwiedzać naszych chorych.

7 wrzesień 2019 – sobota od godz. 8.00
28 wrzesień 2019 (przed odpustem) – sobota od godz. 8.00
2 listopad 2019 – sobota od godz. 8.00
21 grudzień 2019 – sobota od godz. 8.00
1 luty 2020 – sobota od godz. 8.00
7 marzec 2020 – sobota od godz. 8.00
4 kwiecień 2020 – sobota od godz. 8.00
10 czerwiec 2020 (przed Bożym Ciałem) – środa od godz. 8.00