Komunikat ks. Proboszcza

Drodzy parafianie i goście, w związku z obecną sytuacją, która przerasta nas wszystkich podjąłem decyzję, że od sobotniego wieczoru tj. 14.03.2020 do odwołania wszystkie Msze święte będą celebrowane bez udziału wiernych. Dodatkowo obiecuję wam, że codziennie będę celebrował Eucharystię do Bożego Miłosierdzia o oddalenie epidemii oraz o siły i zdrowie dla chorych, narażonych na chorobę i tych którzy chorymi się opiekują. Proszę korzystajcie w tym czasie z transmisji Mszy świętych i nabożeństw prowadzonych przez lokalne i ogólnopolskie media.

Kościół będzie otwarty w dni powszednie od 7.00 do 17.00 a w niedziele od 7.00 do 16.00 będzie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. zapewne nikt z nas nie zna najlepszego rozwiązania w tej sytuacji jednak po modlitwie i rozmowach z lekarzami podjąłem taką decyzję mając na uwadze wasze zdrowie i bezpieczeństwo. intencje zamówione będą przez nas księży systematycznie odprawiane. Pamiętam w modlitwie.

ks. proboszcz Rafał

Dyspensa od obowiązku uczestniczenia w Mszy św.

Z troski o życie i zdrowie w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii, na podstawie Kan. 87 KPK, w nawiązaniu do „Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku), udzielam wszystkim wiernym przebywającym w tym czasie na terenie diecezji opolskiej, w okresie od III do V niedzieli, trwającego właśnie Wielkiego Postu, dyspensy od tego, o czym mowa w Kan. 1247 KPK, czyli od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkich tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Ponadto zobowiązuje wszystkich wiernych przebywających w tym czasie na terenie diecezji opolskiej, szczególnie zaś proboszczów i rektorów kościołów, do przestrzegania zasad zapisanych w wyżej wspomnianym „Zarządzeniu”.

Równocześnie zachęcam tych, którzy pragną skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, do duchowego uczestniczenia w Eucharystii poprzez środki masowego przekazu i do gorliwego błagania, skierowanego do Pana, o powstrzymanie szerzącej się epidemii oraz ofiarowania swoich modlitw i cierpień w intencji chorych, zmarłych i ich rodzin.

Biskup Opolski

+Andrzej Czaja

Informacja o pogrzebie

"Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy..." (Prefacja za zmarłych)

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że zmarła śp. Matylda Piechaczek, l. 90.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele
w czwartek 5 stycznia 2023 r.  o godz. 9.00.

Polecajmy śp. Matyldę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…